🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy

Missie

Huisartsenpraktijk De Waterkant biedt verschillende zorgmogelijkheden aan. Op die manier proberen we ervoor dat we voor iedereen op een makkelijke manier bereikbaar zijn. Je kan ons uiteraard altijd bellen en je bent ook van harte welkom op ons spreekuur. Wij bieden je daarnaast de mogelijkheid om op andere manier een antwoord op jouw medische vraag te krijgen. Denk daarbij aan e-consulten (mailen met je eigen huisarts), telefonische en videoconsulten en online platforms zoals mijngezondheid.net, thuisarts.nl en moetiknaardedokter.nl


Visie

Huisartsenpraktijk De Waterkant staat voor persoonlijke zorg. We willen graag makkelijk bereikbare zorg bieden. Daarom bieden we verschillende (online) mogelijkheden aan. Op die manier kan je als patiënt kiezen op welke manier jij jouw medische vraag aan ons stelt. Van ons kan je verwachten dat we je adviseren en helpen in jouw wensen bij ziekte en gezondheid. Jij bent zelf de baas van jouw zorg, wij adviseren je over de opties en mogelijkheden.

Daarnaast willen we graag met de tijd mee. We zijn daarom enthousiast over de digitale ontwikkeling in de zorg. We zullen je actief informeren over (nieuwe) digitale mogelijkheden binnen de huisartsenzorg. Op die manier willen we jou als patiënt de mogelijkheid bieden om zelf snel en op jouw eigen manier een antwoord te krijgen op jouw medische vraag.  

Wij proberen voor iedereen een passend aanbod en voldoende tijd in te plannen om goede zorg te kunnen leveren. Soms komt het helaas voor dat iemand niet aanwezig is op de gemaakte afspraak. Dit gaat dan ten koste van andere patienten. Wij vragen u dan ook om tijdig (24 uur van tevoren) af te melden voor de afspraak mocht u niet in staat zijn om te komen. Mocht dit meermaals voorkomen brengen wij tevens de kosten bij u in rekening. De kosten hiervan bedragen 25 euro.


Privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij jouw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij jouw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en thuiszorg. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is en als je daar toestemming voor hebt gegeven. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen jouw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij bewaren jouw gegevens zolang nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Na deze termijn (20 jaar na overlijden volgens de wet) zullen wij jouw gegevens verwijderen.